Pogosto zastavljena vprašanja

Čemu je orodje QUOROOM namenjeno?

QUOROOM omogoča izvedbo odločevalskih sej na daljavo, na enak način kot da bi bili odločevalci v sejni dvorani z glasovalnimi enotami. To pomeni, da dobi predsedujoči učinkovito orodje za vodenje razprave po točkah, dajanje in odvzemanje besede prijavljenim razpravljalcem, proženje glasovanja in razglasitev oz. prikaz rezultatov glasovanja.
QUOROOM deluje na enak način kot tradicionalna orodja za vodenje sej v sejnih dvoranah, le da so odločevalci prisotni na daljavo preko videokonferenčne povezave. Podprta je tudi integracija z glasovalnimi enotami v sejni dvorani, tako da lahko del odločevalcev sedi v sejni dvorani, del pa jih je udeleženih na daljavo.

V čem se to orodje razlikuje od Zoom, MS Teams, Webex, ….?

QUOROOM je bil zasnovan z namenom vodenja odločevalskih sej, kjer ima kontrolo predsedujoči. Sodelovanje preko videokonference je seveda nujen del funkcionalnosti, vendar se tukaj podobnost s standardnimi orodji kot so Zoom, Webex, MS Teams,... konča. Ta orodja namreč nimajo funkcionalnosti za vodenje odločevalskih sej, kot so izvedba dnevnega reda, vodenje razprav in dodeljevanje besede, časovno omejevanje govorov, glasovanje s prikazom rezultatov, itd.

Ali je možno snemanje sej?

Da.

Koliko uporabnikov lahko hkrati uporablja sistem?

Število hkrati sodelujočih uporabnikov je odvisno od licence. Ponujamo flexibilne pakete za 20, 50, 100, 500 ali več uporabnikov, pri čemer je možna izvedba vzporednih odločevalskih sej z omejitvijo skupnega števila sočasno sodelujočih uporabnikov.

Kako je zagotovljena varnost in zasebnost?

Vsa komunikacija in podatki, ki se prenašajo so kriptirani. V sistem se lahko prijavijo le sodelujoči, ki so bili predhodno vnešeni v sistem in hkrati povabljeni na sejo. V ta namen se uporablja dvo-faktorska avtentikacija (2FA). Vsak prisotni delegat je viden v sistemu in ga po potrebi predsedujoči lahko odstrani iz oddaljene seje.

Kakšne so tehnične zahteve za uporabnika na daljavo?

QUOROOM rešitev lahko uporabljamo na vseh standardnih laptopih in pametnih telefonih, ki imajo brskalnike Chrome, Firefox, Safari ali novi Edge (osnovan na Chromium) . Sodelujoči pa mora imeti dovolj dobro internetno povezavo, preko katere se prenašajo video tokovi in podatki (vsaj 2 Mbit/s k sebi in 1Mbit/s od sebe). Boljša internetna povezava pomeni višjo video kvaliteto, medtem ko je kvaliteta zvoka vedno odlična.

Ali je možno prikazati Powerpoint predstavitev?

Da. QUOROOM podpira deljenje namizja/zaslona kot vse standardne videokonferenčne platforme, ne glede na vrsto dokumenta, ki ga želimo prikazati.

Ali po koncu sestanka dobim poročilo?

Ena od prednosti rešitve QUOROOM je avtomatska izdelava poročila o seji, v katerega je vključen seznam sodelujočih, dnevni red in razprava, točke glasovanj ter rezultati glasovanj. Poročilo vsi sodelujoči avtomatsko prejmejo po elektronski pošti.

Ali lahko predsedujoči izklopi mikrofon sodelujočemu?

Da. Poslovniki odločevalskih sej tipično predvidevajo možnost izklopa mikrofona sodelujočemu, zato je ta možnost tudi podprta v rešitvi QUOROOM.

Kako deluje samodejno izklapljanje mikrofona?

Številne odločevalske seje zahtevajo omejitev časa za posameznega govorca in različne dolžine časa za podajanje replik, odgovorov na zastavljena vprašanja, ipd. QUOROOM podpira poljubno nastavitev dovoljenih dolžin govora, replik, itd. z možnostjo izbire ali naj se govorcu po izteku določenega časa izklopi mikrofon ali ne.

Lahko na sestanku sodelujejo osebe brez pravic za glasovanje?

Da. Poslovniki pogosto predvidevajo udeležbo ljudi, ki nimajo pravic glasovanja, imajo pa pravico sodelovanja oz. govora. Za vsakega sodelujočega je tako mogoče nastaviti možnost glasovanja in mu določiti število glasov, ki jih posameznik ima, lahko pa možnost glasovanja za posameznike izklopimo. Ta scenarij je še posebej uporaben za skupščine delniških in drugih družb, kjer imajo sodelujoči različno število delnic in s tem glasov.

Se lahko določi maksimalna dolžina sestanka ali točke?

Da.

V katerem jeziku je rešitev na voljo?

Uporabniški vmesnik rešitve lahko ponudimo v poljubnem jeziku, potrebujemo le prevod tabele posameznih izrazov. Trenutno je uporabniški vmesnik preveden v angleški in slovenski jezik.

Ali je mogoče uporabljati tudi glasovalne naprave kot npr. Bosch Dicentis?

Da, rešitev omogoča izvedbo hibridnih sej, kjer je del sodelujočih na daljavo, del pa v sejni dvorani z glasovalnimi enotami. Pravice in možnosti sodelovanja so povsem enake za vse sodelujoče. QUOROOM najbolje deluje z glasovalnimi enotami Bosch Dicentis Conference system. V primeru drugih strojnih glasovalnih naprav (Shure, Televic) nas kontaktirajte.

Ali rešitev omogoča vključitev prevajalcev in izbiro želenega jezika?

Da, rešitev omogoča prevajanje tako audio jezikov kot kretenj.

Ali rešitev omogoča prevajanje v znakovni jezik?

Rešitev omogoča prevajanje v več znakovnih jezikov hkrati in se prikaže prevajalca preko videa.